Publicatieplicht betreffende ANBIstatus

Naam: Stichting Voedselbank de Helpende Hand
De voedselbank is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Voedselbanken

Fiscaal nummer: 8201.81.717

KvK: 01140921

Contact (behalve aanvraag voedselpakket):
C.Glashouwer, Oosterparkweg 7, 8862 BA Harlingen
helpendehandharlingen@hotmail.com

Aanvragen voedselpakket:
Harlingen: tel. 06-38615658 of 06-38615897
Waadhoeke: tel.06-20190121 of 06-10389396

Doneren van voedsel of andere zaken:
tel. 06-13486071

Doelstelling:
-het bestrijden van (verborgen) armoede
-hulp aan cliënten om tot een structurele verbetering van hun situatie te komen
-het op relevante plaatsen aan de orde stellen van de bij het realiseren van de doelstelling gesignaleerde maatschappelijke misstanden

Beleidsplan: Voortzetting van de bestaande activiteiten
De voedselbank werft het benodigde geld door verzoeken te richten aan charitatieve stichtingen en gemeenten in de regio, door het lidmaatschap van de landelijke vereniging van voedselbanken en door het stimuleren van giften van kerken en particulieren middels lezingen en andere voorlichting. Het vermogen dat op deze manier is opgebouwd wordt besteed aan de reguliere uitgaven. Een vermogen meer dan anderhalf keer de jaarlijke uitgaven acht de voedselbank onnodig.

Bestuurssamenstelling:
C.Glashouwer (voorzitter)
P.de Beer (secretaris)
A.M.de Jong-Overzet (penningmeester)

Beloningsbeleid: De vrijwilligers kunnen hun onkosten declareren.Jaaroverzicht 2018
Voedselbank Noordwest Friesland (de Helpende Hand) is opgericht in januari 2006 en was het afgelopen jaar werkzaam in de gemeenten Waadhoeke en Harlingen. De Helpende Hand is lid van de landelijke vereniging van voedselbanken.
De hoofdlocatie bevindt zich in Harlingen. Verder is er een uitdeelpunt in Franeker.
Daarnaast rijden er op de dag van de uitgifte acht vrijwilligers een eigen route naar verschillende dorpen om de pakketten thuis te bezorgen bij klanten die niet in staat zijn deze op te halen.

De Helpende Hand deelt eenmaal per twee weken een pakket uit van ca 25-30 producten waarin in elk geval brood, aardappelen, verse groente, en doorgaans ook vlees, fruit en zuivel zijn opgenomen.
In december 2017 bedroeg het aantal gezinnen dat een pakket ontving 190. In december 2018 telde de voedselbank 220 gezinnen.

De Helpende Hand werkt met een groot aantal instanties samen, zoals de gemeentelijke gebiedsteams en de kledingwinkel van het Leger des Heils in Harlingen.
Er is een Sinterklaasspeelgoedactie, een particulier initiatief ter ondersteuning van de gezinnen die bij de voedselbank aangesloten zijn.
Een teamlid van de voedselbank maakt deel uit van de adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Harlingen.

Regelmatig komen groepen naar de voedselbank om zich te informeren: vrouwengroepen, diaconieën, scholen en worden presentaties op locatie gegeven.

Financiële ondersteuning: de Helpende Hand ontving giften van stichtingen, bedrijven, instellingen, kerken en particulieren en de beide gemeenten van het werkgebied.


Opmerkelijke zaken:
-In 2018 is onze oude bus kapot gegaan. Gelukkig hebben wij een koelwagen kunnen overnemen van een collega-voedselbank. De geldwerving voor deze auto liet verrassend veel support zien.
-In de loop van 2018 heeft zich een nieuwe organisatie (Regionaal Overleg Platform) gevormd die het Regionaal Distributie Centrum in Drachten gaat aansturen. De Helpende Hand maakt ook deel uit van het ROP.
-De open dag in oktober in het kader van de week van de voedselbank trok meer belangstelling dan verwacht.
-De voedselveiligheidscontrôle in december leverde een waardering van 9.2 (!) op

Het financiële overzicht 2018 laat gelukkig een positief saldo zien. Dat was na het interen van vorige jaren zeer welkom. Bovendien staan er voor 2019 investeringen op de agenda in verband met het inrichten van een tweede uitgiftepunt in Sint Annaparochie.